Kontakt

DWA SERCA Przystań Seniora – M. Dacz, D. Gajewska, M. Gajewska
03-104 Warszawa, ul. Zręby 1
tel. 22 675 22 63, 602 276 113, 605 407 907